12/02/2019

La 3a edició del #wasteinprogress presenta models d’èxit inter. de recollida selectiva amb pagament per generació (taxa justa)

Vuit ciutats, com Seattle o Berna, exposaran al Fòrum els seus sistemes de recollida i tarificació justa en una edició de marcat caràcter formatiu que es farà del 6 al 8 de març a Fira de Girona

Diversos ajuntaments, empreses i organismes catalans també presentaran innovacions en sistemes d’identificació de les aportacions de residus i control d’accés a contenidors i hi haurà un espai en què les empreses podran presentar nova tecnologia

El Fòrum  Internacional de Residus #wasteinprogress torna a Fira de Girona els dies 6, 7 i 8 de març amb una tercera edició plenament consolidada. Si l’any passat aplegar vuit casos d’èxit de tot el món que són referents en la gestió de residus en regions turístiques i grans esdeveniments, aquest any l’aposta es fa sobre experiències en pagament per la generació dels residus. És a dir, com han introduït el concepte de justícia econòmica per incentivar la correcta separació de residus en nou casos a tot el món en ciutats o regions que, de mitjana, superen el 60% de reciclatge o s’hi acosten.

Les ciutats que explicaran com fan la gestió de les seves deixalles són:

 • Seattle (Estats Units). Amb una població de 724.745 habitants i un índex de recollida selectiva del 57%, és l’única ciutat del seu país amb recollida obligatòria de residus orgànics, no només en barris residencials sinó també en edificis d’habitatges.
 • Leipzig (Alemanya). L’índex de recollida selectiva és del 60%, amb una població de 571.000 habitants. Porta més de quinze anys d’experiència en sistemes de pagament per generació i amb un dels millors resultats del país, tant pel que fa en pes com de qualitat en la recollida orgànica.
 • Berna (Suïssa). Té 127.000 habitants i un índex de recollida del 53%. En aquests moments estan executant dos projectes pilot amb bosses per colors per a totes les fraccions.
 • Estiria (Àustria). Els més d’1,23 milions de persones que hi viuen reciclen un 72% dels residus. Tenen contenidors amb control d‘accés i pesatge de la fracció resta domiciliària des del 1993, quan també van introduir la recollida de l’orgànica.
 • Veneto (Itàlia). Aquesta és la ciutat on l’índex és superior: el 85% per als 554.000 habitants que té. Han aconseguit que la mitjana per a la fracció resta sigui igual o inferior a 50 kg per persona i any. S’han marcat la fita d’arribar al 96,7% per l’any 2022.
 • Vall d’Aosta (frontera entre Itàlia i Suïssa). Amb un índex del 75%, aquests onze municipis són l’exemple que és possible introduir el pagament per generació en zones amb una elevada estacionalitat i climes extrems. Utilitzen una part variable en la taxa d’escombraries basada en el número de contenidors amb control d’accés i volum limitat per aportació de fracció resta i el número d’accessos al contenidor amb control d’accés de l’orgànica.
 • Twente Milieu (Holanda). Fan recollida en contenidors, dels quals els de resta i orgànica tenen sistema d’identificació i accés. L’índex de reciclatge és del 70% per a una població de 450.000 habitants.
 • Grand Besançon (França). Amb 192.042 habitants, se situa en un percentatge del 68%. Aquesta regió gestiona 70 municipis de forma conjunta, amb recollida porta a porta.
 • Aes-Bord Na Mona (Irlanda). En aquest cas es dona servei a 100.000 habitatges i 4.000 establiments comercials, que aconsegueixen reciclar el 55% dels residus. La recollida es gestiona a través de contractes i pagament directe entre particulars i empreses privades especialitzades.

A banda de conèixer aquest seguit d’experiències internacionals, també hi haurà espai per a entitats, ajuntaments i organismes estatals. Així, entre d’altres, hi haurà representants de l’Agència de Residus de Catalunya, de municipis com Argentona, Riudecanyes, Vilablareix o Canet de Mar o entitats supramunicipals com l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També hi haurà convidat l’ajuntament basc d’Usúrbil.

Però a més de les presentacions de casos d’èxit  #wasteinprogress també manté l’aposta per ser un punt de trobada professional, amb la presència d’empreses que puguin acompanyar les administracions en el procés de millora de la gestió de residus. Per això, es dirigeix sobretot a personal tècnic, càrrecs electes i empreses de serveis i professionals. I en aquesta línia seguirà com a aparador de projectes d’innovació empresarial i com a espai de connexió entre els sectors públic i privat.

Els organitzadors del #wasteinprogress ja van expressar l’any passat, després de l’èxit de públic i de l’interès entre el sector, la seva voluntat que de cara a aquest any la temàtica fos ambiciosa, de qualitat i que causi interès. L’objectiu principal és que el sector continuï veient el Fòrum de Residus com una gran oportunitat per obtenir coneixement i posar en comú experiències internacionals.

La finalitat és que els participants tinguin clars quins són els reptes en matèria de gestió de residus, després que la legislació europea obligui a engegar polítiques mediambientals efectives. Així, s’obliga, entre d’altres coses, a que els estats membres segueixin aquestes directrius:

  • Estabilitzar els costos associats a la gestió dels residus municipals en els municipis.
  • Crear incentius per a la separació en origen i per un canvi d’hàbits i de percepció.
  • Implantar sistemes fiscals més justos basats en el pagament per generació de deixalles, fent especial incidència en el sector turístic.
  • Adaptar-se als objectius de reciclatge fixats per la legislació europea, estatal i autonòmica.
  • Corresponsabilitzar els visitants i el sector turístic en general de la gestió correcta dels residus que generen.

  Segons els responsables del Fòrum Internacional, l’Estat espanyol es troba en un punt d’inflexió pel que fa al model de gestió de residus. S’han fet avenços els darrers anys pel que fa a la recollida selectiva i la prevenció en la generació de residus, però en molts casos s’ha tocat sostre. Aquesta situació, afegida a la nova legislació europea en residus i economia circular, i l’increment dels costos de tractament de la fracció resta, ha fet que s’hagi de replantejar el model actual de gestió de residus.

  La tercera edició del #wasteinprogress es farà al Palau de Fires, des de les 9.30 del matí i fins a les 17.30 durant els tres dies que se celebra.

 

Associats a
© Fira de Girona
Palau de Fires. Pg. de la Devesa, 34 - 36. E-17001 GIRONA - Tel +34 972 419 100 - Fax +34 972 208 974 - info@firagirona.com