img-fira-de-girona

Fira de Girona, l’espai firal de les comarques Gironines

La nostra experiència al servei de la societat gironina.

El 1984, a la ciutat de Girona, es constitueix legalment la Fundació Fira de Girona, entitat de caràcter oficial, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins.

Els objectius de la Fira de Girona són la promoció i el foment del comerç, la indústria i els serveis que li estan encomanats, l’expansió dels intercanvis comercials mitjançant la creació i coordinació de tot tipus de manifestacions firals: fires de mostres generals o bé fires i salons sectorials o monogràfics.

A dia d’avui, la dinàmica i l’empenta de Fira ens ha demostrat que es van complint els objectius; comptem amb una vintena de manifestacions firals, la majoria organitzades per la Fira, d‘altres amb socis i de promoció externa, a més d’un munt de variades activitats extra-firals.

Podem dir, doncs, que la Fira de Girona és l’escenari dels vostres èxits.

L’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya en són les corporacions promotores.

Associats a
© Fira de Girona
Palau de Fires. Pg. de la Devesa, 34 - 36. E-17001 GIRONA - Tel +34 972 419 100 - Fax +34 972 208 974 - info@firagirona.com