Avís legal

DADES IDENTIFICADORES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es detallen les següents dades:
L’empresa titular d’aquesta website és Fundació Fira de Girona, amb domicili al passeig de la Devesa, 34 (17001 Girona) amb núm. de NIF: G-17543083, inscrita en el Registre Mercantil de Girona. Correu electrònic: info@firagirona.com

USUARIS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

ÚS DEL PORTAL

FIRA DE GIRONA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per la seva publicació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FIRA DE GIRONA no es fa responsable, en cap cas, dels danys materials i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

FIRA DE GIRONA es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la manera que aquests apareguin presentats i localitzats. De la mateixa manera el client accepta que FIRA DE GIRONA es reservi el dret a modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’ús, així com les específiques de cada servei, i també el seu caràcter gratuït o remunerat. Excepte que s’estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i/o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d’ús.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Qualsevol dada de caràcter personal que l’usuari proporcioni per a la utilització dels serveis i/o continguts del portal quedarà subjecte al que estableixi la nostra política de protecció de dades.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

FIRA DE GIRONA, podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per la seva website. Els cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordenador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. Aquest podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i refusi la instal·lació dels cookies enviats per FIRA DE GIRONA, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als seus continguts.

ENLLAÇOS

En el cas que la website disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FIRA DE GIRONA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas,FIRA DE GIRONA, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’aquestes pàgines webs, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

FIRA DE GIRONA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu website i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Associats a
© Fira de Girona
Palau de Fires. Pg. de la Devesa, 34 - 36. E-17001 GIRONA - Tel +34 972 419 100 - Fax +34 972 208 974 - info@firagirona.com